מדיניות החזרת מוצר

החזרת/החלפת מוצרים אשר נקנו במותג החשמל unr תתאפשר
בהתאם לכללים הבאים:

החלפת/החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מתאריך הקנייה
בהצגת חשבונית/סרט קופה/פתק החלפה/הוכחה אחרת לגבי
ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום
ובלבד שהמוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.

ההחזר כספי בגין מוצר שהוחזר על פי האמור לעיל יתבצע
באמצעות אותו אמצעי תשלום שבאמצעותו התבצעה העסקה
למעט בקיזוז דמי ביטול בסך 5% מערך הרכישה או 100ש"ח
הנמוך ביניהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלפת מוצרים או החזרתם תהא
כפופה ותעשה בהתאם להוראות הדין.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט.